Czym są przenośniki zgrzebłowe

Kategoria: Blog

przenośnik zgrzebłowy

W ciągu ostatniego dwudziestolecia na całym świecie miał miejsce ogromny wzrost wydobycia węgla kamiennego. Wielkie zapotrzebowanie na węgiel spowodowało dynamiczny rozwój maszyn górniczych. Rozwojowi parametrów technicznych maszyn i urządzeń ścianowych kompleksów wydobywczych towarzyszył jednocześnie ich rozwój w zakresie trwałości i niezawodności. Podstawowym elementem każdego kompleksu ściennego jest przenośnik zgrzebłowy. Przenośnik zgrzebłowy to rodzaj przenośnika wykorzystywany przede wszystkim w przemyśle wydobywczym. Za pomocą przenośnika zgrzebłowego możliwe jest przesuwanie materiału wydobytego spod ziemi.

Charakterystyka budowy przenośnika zgrzebłowego

W skład budowy przenośnika zgrzebłowego wchodzą przede wszystkim specjalne łańcuchy, na których zgrzebła umocowane są poprzecznie. Całość zasila się specjalnym napędem przy pomocy odpowiednich przęseł. W środku urządzeni zamocowana jest przekładnia wyposażona w specjalistyczne zęby. Dzięki temu konstrukcja może przenosić bardzo ciężkie materiały. Przenośniki można podzielić na przenośniki zgrzebłowe lekkie oraz ciężkie. Istnieją również przenośniki ścianowe i podścianowe.

Rodzaje przenośników

Przenośniki ścianowe i podścianowe występują w pewnej korelacji i mogą działać wspólnie. Różnice między nimi polegają zwykle na ich ogólnej mocy. Przenośnik ścianowy może działać z mocą maksymalną 3000 kW, natomiast moc podścianowego jest o połowę mniejsza. Takie rodzaje przenośników wykorzystuje się najczęściej do wydobywania materiałów z miejsc, charakteryzujących się bardzo dużą koncentracją wydobycia. Podczas wydobycia węgla najpierw dostaje się do przenośnika ścianowego, a następnie podścianowy odbiera materiał i transportuje go dalej. Sprawia to, że znacznie wzrasta wydajność wydobycia, ponieważ przenośnik podścianowy służy do uspokojenia strugi wydobytego węgla. Dzięki temu można mieć pewność, że całość wydobytego materiały zostanie przetransportowana na swoje miejsce, a straty możliwe przy wydobyciu zostaną zminimalizowane.