Usługi cięcia plazmą

Kategoria: Blog

GK Patentus oprócz oferty najnowocześniejszych rozwiązań dla górnictwa podziemnego zajmuje się również wykonywaniem wielkogabarytowych i skomplikowanych konstrukcji stalowych oraz elementów platform wiertniczych, itd. Aby zapewnić idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb firma wykonuje urządzenia w oparciu o własne rozwiązania i dokumentację klienta. Ponadto świadczy szereg usług dla klientów zewnętrznych. W ich poczet zalicza się m.in. spawanie, toczenie CNC, a także wypalanie za pomocą wycinarek plazmowych. Plazma jest materiałem zjonizowanym, który w swoim stanie skupienia przypomina gaz. Dzięki swoim specyficznym właściwościom, nazywana jest czwartym stanem skupienia. Złożona jest ona z cząsteczek naładowanych elektrycznie oraz obojętnie – występują w niej zjonizowane atomy oraz elektrony, jednakże cała objętość materiały jest elektrycznie obojętna.

Cięcie i żłobienie plazmą

Cięcie plazmą polega na topieniu i wyrzucaniu metalu w szczeliny cięcia bardzo silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, który jarzy się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem. Plazmę tworzy się przy pomocy palnika do cięcia. Dzieję się tak, kiedy strumień sprężonego gazu zostaje przepuszczony przez jarzący się łuk elektryczny, co powoduje jego jonizację. Dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarza się strumień plazmy. Dysza z chłodzonymi ściankami zamontowana na palniku skupia łuk plazmowy i powoduje zwężenie kolumny łuku. Dzięki wykorzystaniu wysokiej temperatury w jądrze łuku plazmowego i bardzo dużej prędkości strumienia, materiał jest topiony i wydmuchiwany ze szczelin. Przecinarki plazmowe mogą być również wykorzystywane do żłobienia. Dzieje się tak wtedy, kiedy palnik zostaje skierowany pod kątem ostrym w stosunku do obrabianej powierzchni – powoduje to, że stopiony materiał jest wydmuchiwany na zewnątrz bez przecinania obrabianej części.

Zalety cięcia plazmowego

Do głównych zalet cięcia plazmowego należy szybkość jego wykonywania. Ponadto w trakcie przeprowadzania obróbki, temperatura ma stosunkowo niewielki wpływ na cały materiał, a to dzięki dużym prędkościom i silnie skoncentrowanemu działaniu temperatury. Dzięki temu wytwarza się wąska strefa wpływu cięcia, a odkształcenia cieplne są niemal niezauważalne. Ważną zaletą jest także dobra jakość powierzchni cięcia.