Qualitätsrichtlinie

Um unsere Seite zu nutzen, müssen Sie die Datenschutzbestimmungen und RODO akzeptieren.
mehr lesen
Polityka Prywatności Akzeptieren Aufgeben
Home » raport » 2019 – Raporty bieżące – archiwum

2019 – Raporty bieżące – archiwum

Ab 19 Dezember 2019 Jahr

2019 – Raporty bieżące – archiwum

Raport bieżący nr 01/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 02/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 03/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 04/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 05/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 06/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku. Raport bieżący nr 07/2019 z dnia 27 marzec 2019 roku. Raport bieżący nr 08/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku. Raport bieżący nr 09/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku. Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 10 maja 2019 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. na dzień 10 maja 2019 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Raport bieżący nr 11/2019/K z dnia 20 marca 2920 roku. Raport bieżący nr 11/2019/K z dnia 20 marca 2920 roku. Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 10 maja 2019 roku. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2019 roku. Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 10 maja 2019 roku. Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 10 maja 2019 roku. Sprawozdanie Zarządy z działalności Patentus S.A. w roku 2018. Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Oświadczenie Rady Nadzorczej. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 10 maja 2019 roku. Sprawozdanie Zarządy z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w roku 2018. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2018. Oświadczenie Rady Nadzorczej. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 21 maja 2019 roku Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku. Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku. Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku. Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 13 września 2019 roku. Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 1 października 2019 roku. Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 9 października 2019 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 05.11.2019 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia Patentus S.A. z dnia 05.11.2019 Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 9 października 2019 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 05.11.2019 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia Patentus S.A. z dnia 05.11.2019 Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 11 października 2019 roku Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku. Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku. Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku. Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku. Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.
Nach oben