Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Home » Informacje finansowe

Informacje finansowe

Podstawowe

Wskaźniki finansowe

Grupa kapitałowa Patentus

sprawozdanie skonsolidowane za rok 2020
 • Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży 0,2%
 • Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe 328,6%
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 28,5%
 • Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem 0,1%

Patentus S.A.

sprawozdanie jednostkowe za rok 2020
 • Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży 1,3%
 • Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe 352,6%
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 27,4%
 • Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem 0,5%
Podstawowe

Informacje finansowe

Grupa kapitałowa Patentus

sprawozdanie skonsolidowane za rok 2020 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 62 719
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -523
 • Zysk (strata) netto 103
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej -693
 • Aktywa trwałe razem 95 107
 • Aktywa obrotowe razem 56 329
 • Zobowiązania długoterminowe 25 985
 • Zobowiązania krótkoterminowe 17 141
 • Środki trwałe 79 657
 • Kapitał własny 108 310
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

Patentus S.A.

sprawozdanie jednostkowe za rok 2020 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 60 216
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 126
 • Zysk (strata) netto 776
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej -55
 • Aktywa trwałe razem 93 382
 • Aktywa obrotowe razem 54 902
 • Zobowiązania długoterminowe 25 061
 • Zobowiązania krótkoterminowe 15 571
 • Środki trwałe 74 339
 • Kapitał własny 107 652
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
Najnowsze

Aktualności dla inwestorów

18 . 08 . 2021

Uruchomione kolejne maszyny.

W kwietniu oraz lipcu bieżącego roku firma Patentus wzbogaciła się o dwie nowe maszyny. Szlifierkę do kół zębatych ZE 630 firmy Kapp Niles oraz ...

Czytaj więcej
16 . 02 . 2021

Wyróżnienie w rankingu Gazele Biznesu 2020.

Firma Patentus S.A. znalazła się w gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach 21 edycji rankingu „Gazela ...

Czytaj więcej
Zapraszamy do współpracy zobacz
Do góry