Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Home » Relacje inwestorskie » Informacje finansowe

Informacje finansowe

Podstawowe

Wskaźniki finansowe

Grupa kapitałowa Patentus

sprawozdanie skonsolidowane za rok 2016
 • Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży -33,3%
 • Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe 169,4%
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 40,4%
 • Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem -11,2%

Patentus S.A.

sprawozdanie jednostkowe za rok 2016
 • Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży -31,7%
 • Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe 159,0%
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 41,7%
 • Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem -11,4%
Podstawowe

Informacje finansowe

Grupa kapitałowa Patentus

sprawozdanie skonsolidowane za rok 2016 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 51 902
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży - 1 896
 • Zysk (strata) netto - 16 445
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 9 486
 • Aktywa trwałe razem 98 763
 • Aktywa obrotowe razem 45 744
 • Zobowiązania długoterminowe 31 367
 • Zobowiązania krótkoterminowe 28 770
 • Środki trwałe 92 010
 • Kapitał własny 84 270
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

Patentus S.A.

sprawozdanie jednostkowe za rok 2016 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 47 023
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży - 2 415
 • Zysk (strata) netto - 15 666
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 8 784
 • Aktywa trwałe razem 96 089
 • Aktywa obrotowe razem 44 246
 • Zobowiązania długoterminowe 30 561
 • Zobowiązania krótkoterminowe 26 112
 • Środki trwałe 85 881
 • Kapitał własny 83 662
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
Najnowsze

Aktualności dla inwestorów

06 . 10 . 2020

Dalszy rozwój Patentus S.A. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.

Dzięki realizacji kolejnego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ...

Czytaj więcej
12 . 05 . 2020

Kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Na początku miesiąca Spółka otrzymała wiadomość o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu ...

Czytaj więcej
Zapraszamy do współpracy zobacz
Do góry