Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Home » Relacje inwestorskie » Informacje finansowe » Podstawowe informacje finansowe

Podstawowe informacje finansowe

Grupa kapitałowa Patentus

sprawozdanie skonsolidowane za rok 2016 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 51 902
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży - 1 896
 • Zysk (strata) netto - 16 445
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 9 486
 • Aktywa trwałe razem 98 763
 • Aktywa obrotowe razem 45 744
 • Zobowiązania długoterminowe 31 367
 • Zobowiązania krótkoterminowe 28 770
 • Środki trwałe 92 010
 • Kapitał własny 84 270
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

Grupa kapitałowa Patentus

sprawozdanie skonsolidowane za rok 2015 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 66 068
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 056
 • Zysk (strata) netto - 1 070
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej 583
 • Aktywa trwałe razem 113 967
 • Aktywa obrotowe razem 61 633
 • Zobowiązania długoterminowe 34 715
 • Zobowiązania krótkoterminowe 43 338
 • Środki trwałe 111 811
 • Kapitał własny 97 547
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

Grupa kapitałowa Patentus

sprawozdanie skonsolidowane za rok 2014 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 97 263
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 707
 • Zysk (strata) netto 5 930
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 712
 • Aktywa trwałe razem 106 817
 • Aktywa obrotowe razem 55 367
 • Zobowiązania długoterminowe 29 252
 • Zobowiązania krótkoterminowe 37 305
 • Środki trwałe 97 239
 • Kapitał własny 95 627
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

Patentus S.A.

sprawozdanie jednostkowe za rok 2016 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 47 023
 • Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży - 2 415
 • Zysk (strata) netto - 15 666
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 8 784
 • Aktywa trwałe razem 96 089
 • Aktywa obrotowe razem 44 246
 • Zobowiązania długoterminowe 30 561
 • Zobowiązania krótkoterminowe 26 112
 • Środki trwałe 85 881
 • Kapitał własny 83 662
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

Patentus S.A.

sprawozdanie jednostkowe za rok 2015 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 50 805
 • Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 4 759
 • Zysk (strata) netto 2 459
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 675
 • Aktywa trwałe razem 106 928
 • Aktywa obrotowe razem 55 671
 • Zobowiązania długoterminowe 30 364
 • Zobowiązania krótkoterminowe 32 760
 • Środki trwałe 90 868
 • Kapitał własny 99 475
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

Patentus S.A.

sprawozdanie jednostkowe za rok 2014 (w tys. zł)
 • Przychody ze sprzedaży 57 857
 • Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 5 721
 • Zysk (strata) netto 1 556
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 044
 • Aktywa trwałe razem 106 009
 • Aktywa obrotowe razem 42 852
 • Zobowiązania długoterminowe 29 649
 • Zobowiązania krótkoterminowe 22 379
 • Środki trwałe 91 389
 • Kapitał własny 96 833
 • Kapitał zakładowy 11 800
 • Liczba akcji 29.500.000 szt.
 • Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
Najnowsze

Aktualności dla inwestorów

06 . 10 . 2020

Dalszy rozwój Patentus S.A. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.

Dzięki realizacji kolejnego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ...

Czytaj więcej
12 . 05 . 2020

Kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Na początku miesiąca Spółka otrzymała wiadomość o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu ...

Czytaj więcej
Zapraszamy do współpracy zobacz
Do góry