Политика конфиденциальности

Для использования нашего сайта вы должны принять политику конфиденциальности и RODO.
читать дальше
Polityka Prywatności Принять Сдавайся
Home » Проекты ЕС

Проекты ЕС

Текущий

Проекты

2020-2021

Контактные лица

Jakub Nędza

ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna

Тел: 665 552 269
электронная почта: j.nedza@patentus,pl

Календарь проекта

Projekt NANO4GEARS

Контактные лица

Jakub Nędza

ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszyczna pokój nr 5 (parter)

Тел: +48 665 552 269
электронная почта: j.nedza@patentus.pl

Календарь проекта

27-03-2019

W dniu 27.03.2017 roku w siedzibie Patentus SA w Pszczynie odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego z kierownikiem projektu, kierownikami i członkami zespołów. W trakcie spotkania podsumowano bieżące osiągnięcia zespołów, określono bieżące działania i omówiono harmonogram działań na II kwartał 2017. Komitet Sterujący zatwierdził aktualny stopień zaawansowania prac w projekcie.

12-12-2016

W dniu 8.09.2016 roku w Sali Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektu w składzie Prezes Patentus SA mgr inż. Józef Duda, Zastępca Dyrektora ITeE-PIB Prof. Marian Szczerek i Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Prof. Jarosław Mizera z kierownikiem projektu, kierownikami i członkami zespołów. W trakcie spotkania podsumowano bieżące osiągnięcia zespołów, określono bieżące działania i omówiono możliwości osiągniecia zaplanowanych na rok 2016 celów cząstkowych. Komitet Sterujący zatwierdził aktualny stopień zaawansowania prac w projekcie.

29-06-2016

W dniu 29.06.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz reprezentującym całe Konsorcjum Liderem projektu.

18-05-2016

W dniu 18.05.2016 w Instytucie Technologii Eksploatacji z Radomia odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”. Wzięli udział w nim kierownicy projektu ze strony Patentus SA oraz kierownicy zespołów Konsorcjantów wraz z kluczowymi członkami tych zespołów. Tematem spotkania było zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu działań w ramach projektu oraz określenie szczegółów technicznych najbliższych zadań.

03-03-2016

W dniu 3.03.2016 r. w siedzibie Spółki Patentus SA odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu. Udział wzięli wykonawcy merytoryczni oraz personel finansowy i administracyjny - reprezentujący wszystkich konsorcjantów. Tematem spotkania było omówienie kwestii organizacyjnych związanych z realizowanym projektem. Na spotkaniu ustalono także skład Komitetu Sterującego projektu, który będzie złożony z Prezesa Spółki Patentus SA mgr inż. Józefa Dudy, Zastępcy Dyrektora ITeE-PIB Profesora Mariana Szczerka i Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Profesora Jarosława Mizery.

17-02-2016

W dniu 17.02.2016 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że wspólny projekt konsorcjum Spółki Patentus SA (Lider Projektu) wraz z Politechniką Warszawską, Instytutem Technologii Eksploatacji z Radomia oraz spółką NanoStal sp. z o.o. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”. Szczególnie miło nam jest poinformować, że projekt został sklasyfikowany na 1 miejscu listy rankingowej projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 4.1.4 rekomendowanych do finansowania.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie - nie mających dotychczas swojego odpowiednika w technice - planetarnych przekładni zębatych bardzo dużej mocy dla zespołów napędowych przenośników górniczych, o unikatowych cechach, predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, ze względu na wielkość i dynamikę obciążenia, wysokie i niskie (do -35 °C) temperatury i zanieczyszczenia. W projekcie zostaną wykorzystane najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii materiałowych i tribologii, umożliwiające uzyskanie najkorzystniejszych właściwości użytkowych przekładni zębatych.

Приглашаем Вас сотрудничать с нами Ознакомьтесь
Завершенные проекты

Срок реализации

2018-2021

2016-2020

Файлы для скачивания

Projekt UE - elementy uzębione

2014-2015

Файлы для скачивания

Dotacje na innowacje

2012-20142012-2013

2011-2015

2011-2014

2007-2013

Также проверьте

Вверх