Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Home » raport

Bieżące

Z dnia 15 września 2021 roku

Raport bieżący nr 13/2021

Temat: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.

Raport bieżący nr 13/2021
Z dnia 08 września 2021 roku

Raport bieżący nr 12/2021

Temat: Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

Raport bieżący nr 12/2021 Statut (tekst jednolity wrzesień 2021)
Z dnia 02 sierpnia 2021 roku

Raport bieżący nr 11/2021

Temat: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 11/2021
Z dnia 23 lipca 2021 roku

Raport bieżący nr 10/2021

Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Raport bieżący nr 10/2021
Z dnia 23 lipca 2021 roku

Raport bieżący nr 9/2021

Temat: Wykreślenie zastawu (poz. 2578202) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 9/2021
Z dnia 29 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 8/2021

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 8/2021
Z dnia 11 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 7/2021

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.

Raport bieżący nr 7/2021 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 11 czerwca 2021 roku
Z dnia 11 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 6/2021

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 11.06.2021 roku.

Raport bieżący nr 6/2021
Z dnia 10 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 5/2021

Temat: Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Raport bieżący nr 5/2021
Z dnia 14 maja 2021 roku

Raport bieżący nr 3/2021

Temat: Korekta Uchwały nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PATENTUS S.A. w dniu 19.03.2021r.

Raport bieżący nr 3/2021 Oświadczenie Rady Nadzorczej
Z dnia 26 marca 2021 roku

Raport bieżący nr 2/2021

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 2/2021
Z dnia 19 stycznia 2021 roku

Raport bieżący nr 1/2021

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raport bieżący nr 1/2021
Z dnia 23 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr 36/2020

Temat: Piąte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich
dematerializacji.

Raport bieżący nr 36/2020
Z dnia 10 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr 35/2020

Temat: Wykreślenie z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego poz. 2445791 na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 35/2020
Z dnia 03 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr 34/2020

Temat: Czwarte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Raport bieżący nr 34/2020
Z dnia 01 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr 33/2020

Temat: Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW

Raport bieżący 33/2020
Z dnia 26 listopada 2020 roku

Raport bieżący nr 32/2020

Tytuł: Rozwiązanie umowy i zakończenie współpracy z animatorem emitenta.

Raport bieżący 32/2020
Z dnia 13 listopada 2020 roku

Raport bieżący nr 31/2020

Temat: Trzecie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich
dematerializacji

Raport bieżący nr 31/2020
Z dnia 30 października 2020 roku

Raport bieżący nr 30/2020

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 30/2020
Z dnia 21 października 2020 roku

Raport bieżący nr 29/2020

Temat: Drugie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Raport bieżący nr 29/2020
Z dnia 19 października 2020 roku

Raport bieżący nr 28/2020

Temat: Wybór Biegłego Rewidenta

Raport birżący nr 28/2020
Z dnia 08 października 2020 roku

Raport bieżący nr 27/2020

Temat: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich
dematerializacji.

Raport bieżący 27/2020
Z dnia 18 września 2020 roku

Raport bieżący nr 26/2020

Temat: Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

Raport bieżący nr 26/2020 Tekst jednolity Statutu Spółki Patentus SA, wrzesień 2020
Z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 25/2020

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2653056, 2653055) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 25/2020
Z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 24/2020

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2652540) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 24/2020
Z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 23/2020

Temat: Częściowa rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Raport bieżący nr 23/2020
Z dnia 27 lipca 2020 roku

Raport bieżący nr 22/2020

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 22/2020
Z dnia 29 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 21/2020

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 29.06.2020 roku.

Raport bieżący 21/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 29.06.2020 roku.
Z dnia 29 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 20/2020

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2020 roku.

Raport bieżący 20/2020
Z dnia 08 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 19/2020

Temat: Wniosek uprawnionych akcjonariuszy zawierający projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PATENTUS S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku.

Raport bieżący 19/2020 Wniosek akcjonariuszy zawierający projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Patentus S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku.
Z dnia 27 maja 2020 roku

Raport bieżący nr 17/2020

Temat: Wykreślenie zastawu (poz. 2585557, 2585280, 2585200) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący 17/2020
Z dnia 19 maja 2020 roku

Raport bieżący nr 16/2020

Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za I kwartał 2020 roku oraz danych w tabeli ESPI.

Raport bieżący 16/2020 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku Tabela ESPI korekta
Z dnia 18 maja 2020 roku

Raport bieżący nr 15/2020

Temat: Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta

Raport bieżący 15/2020
Z dnia 06 maja 2020 roku

Raport bieżący nr 14/2020

Temat: Przyznanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Raport bieżący nr 14/2020
Z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 13/2020

Temat: Spłata kredytu obrotowego w Getin Noble Bank S.A

Raport bieżący nr 13/2020
Z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 12/2020

Temat: Podpisanie znaczącej Umowy Wykonawczej.

Raport bieżący nr 12/2020
Z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 11/2020

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 11/2020
Z dnia 08 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 10/2020

Temat: Zawarcie przez konsorcjum spółek umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

Raport bieżący nr 10/2020
Z dnia 09 marca 2020 roku

Raport bieżący nr 07/2020

Temat: Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 07/2020
Z dnia 25 lutego 2020 roku

Raport bieżący nr 06/2020

Temat: Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 06/2020
Z dnia 18 lutego 2020 roku

Raport bieżący nr 05/2020

Temat: Zbycie akcji spółki Patentus Strefa S.A. w upadłości.

Raport bieżący nr 05/2020
Z dnia 04 lutego 2020 roku

Raport bieżący nr 04/2020

Temat: Zezwolenie na wykreślenie zastawu rejestrowego – Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Raport bieżący nr 04/2020
Z dnia 03 lutego 2020 roku

Raport bieżący nr 03/2020

Temat: Wsparcie przedsiębiorstwa przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Raport bieżący nr 03/2020
Z dnia 09 stycznia 2020 roku

Raport bieżący nr 02/2020

Temat: Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 02/2020
Z dnia 03 stycznia 2020 roku

Raport bieżący nr 01/2020

Temat: Terminy raportów w 2020 roku.

Raport bieżący nr 01/2020
Z dnia 19 grudnia 2019 roku

2019 – Raporty bieżące – archiwum

Raport bieżący nr 01/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 02/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 03/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 04/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 05/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku. Raport bieżący nr 06/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku. Raport bieżący nr 07/2019 z dnia 27 marzec 2019 roku. Raport bieżący nr 08/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku. Raport bieżący nr 09/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku. Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 10 maja 2019 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. na dzień 10 maja 2019 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Raport bieżący nr 11/2019/K z dnia 20 marca 2920 roku. Raport bieżący nr 11/2019/K z dnia 20 marca 2920 roku. Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 10 maja 2019 roku. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2019 roku. Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 10 maja 2019 roku. Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 10 maja 2019 roku. Sprawozdanie Zarządy z działalności Patentus S.A. w roku 2018. Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Oświadczenie Rady Nadzorczej. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 10 maja 2019 roku. Sprawozdanie Zarządy z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w roku 2018. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2018. Oświadczenie Rady Nadzorczej. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 21 maja 2019 roku Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku. Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku. Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku. Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 13 września 2019 roku. Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 1 października 2019 roku. Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 9 października 2019 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 05.11.2019 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia Patentus S.A. z dnia 05.11.2019 Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 9 października 2019 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 05.11.2019 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia Patentus S.A. z dnia 05.11.2019 Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 11 października 2019 roku Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku. Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku. Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku. Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku. Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.
Do góry