Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Polityka Prywatności Akceptuj Rezygnuj
Home » raport

Bieżące

Z dnia 17 lipca 2024 roku

Raport bieżący 15/2025

Temat: Zawarcie aneksów do umów Emitenta z Polską Grupą Górniczą S.A.

Raport bieżący 15/2025
Z dnia 20 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 14/2024

Temat: Podjęcie uchwały o dywidendzie.

Raport bieżący nr 14/2024
Z dnia 20 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 13/2024

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20.06.2024 roku.

Raport bieżący nr 13/2024
Z dnia 20 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 12/2024

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 20.06.2024 roku.

Raport bieżący nr 12/2024 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 20.06.2024 roku
Z dnia 15 maja 2024 roku

Raport bieżący nr 10/2024

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI 9/2024 z dnia 15.05.2024 roku.

Raport bieżący nr 10/2024
Z dnia 15 maja 2024 roku

Raport bieżący 9/2024

Temat: Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku 2023 oraz ocena tego wniosku przez
Radę Nadzorczą

Raport bieżący 9/2024
Z dnia 08 maja 2024 roku

Raport bieżący 8/2024

Temat: Zawieszenie postępowania sądowego w stosunku do pozwanego

Raport bieżący 8/2024
Z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Raport bieżący 7/2024

Temat: Zawarcie znaczących umów z Polską Grupą Górniczą S.A.

Raport bieżący 7/2024
Z dnia 10 kwietnia 2024 roku

Raport bieżący 6/2024

Temat: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.

Raport bieżący 6/2024
Z dnia 29 marca 2024 roku

Raport bieżący 5/2024

Temat: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Raport bieżący 5/2024
Z dnia 21 marca 2024 roku

Raport bieżący 4/2024

Temat: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący 4/2024
Z dnia 15 marca 2024 roku

Raport bieżący 3/2024

Temat: Wykreślenie hipoteki umownej na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej.

Raport bieżący 3/2024
Z dnia 19 lutego 2024 roku

Raport bieżący nr 2/2024

Temat: Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 2/2024
Z dnia 03 stycznia 2024 roku

Raport bieżący nr 1/2024

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

Raport bieżący nr 1/2024
Z dnia 20 grudnia 2023 roku

Raport bieżący nr 23/2023

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta.

Raport bieżący nr 23/2023
Z dnia 31 października 2023 roku

Raport bieżący nr 22/2023

Temat: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 22/2023
Z dnia 30 października 2023 roku

Raport bieżący nr 21/2023

Temat: Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta.

Raport bieżący nr 21/2023
Z dnia 13 października 2023 roku

Raport bieżący nr 20/2023

Temat: Wsparcie przedsiębiorstwa Emitenta przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Raport bieżący nr 20/2023
Z dnia 09 października 2023 roku

Raport bieżący nr 19/2023

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 19/2023
Z dnia 06 października 2023 roku

Raport bieżący nr 18/2023

Temat: Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących aktywa o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 18/2023
Z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Raport bieżący nr 17/2023

Temat: Zawarcie umowy wraz z aneksem z JASTRZĘBSKĄ SPÓŁKĄ WĘGLOWĄ S.A. na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta.

Raport bieżący nr 17/2023
Z dnia 20 lipca 2023 roku

Raport bieżący nr 16/2023

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta.

Raport bieżący nr 16/2023
Z dnia 27 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 15/2023

Temat: Spłata Subwencji Finansowej.

Raport bieżący nr 15/2023
Z dnia 22 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 14/2023

Temat: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.

Raport bieżący nr 14/2023
Z dnia 22 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 13/2023

Temat: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.

Raport bieżący nr 13/2023
Z dnia 15 maja 2023 roku

Raport bieżący nr 12/2023

Temat: Wybór firmy audytorskiej.

Raport bieżący nr 12/2023
Z dnia 05 maja 2023 roku

Raport bieżący 11/2023

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący 11/2023
Z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Raport bieżący 10/2023

Temat: Zmiana decyzji o wsparciu przedsiębiorstwa wydanej przez Zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A.

Raport bieżący 10/2023
Z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Raport bieżący nr 9/2023

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 21.04.2023 roku.

Raport bieżący nr 9/2023 Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
Z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Raport bieżący nr 8/2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 21.04.2023 roku.

Raport bieżący nr 8/2023
Z dnia 13 marca 2023 roku

Raport bieżący nr 6/2023

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 6/2023
Z dnia 15 lutego 2023 roku

Raport bieżący nr 5/2023

Temat: Zawarcie umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK Piast -Ziemowit spełniającej kryteria umowy
znaczącej

Raport bieżący nr 5/2023
Z dnia 09 lutego 2023 roku

Raport bieżący nr 4/2023

Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 4/2023
Z dnia 05 stycznia 2023 roku

Raport bieżący 3/2023

Temat: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący 3/2023
Z dnia 03 stycznia 2023 roku

Raport bieżący 2/2023

Temat: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.

Raport bieżący 2/2023
Z dnia 03 stycznia 2023 roku

Raport bieżący 1/2023

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Raport bieżący 1/2023
Z dnia 14 grudnia 2022 roku

Raport bieżący 14/2022

Temat: Zawarcie znaczącej umowy wraz z aneksem z JASTRZĘBSKĄ SPÓŁKĄ WĘGLOWĄ S.A.

Raport bieżący 14/2022
Z dnia 09 sierpnia 2022 roku

Raport bieżący nr 13/2022

Temat: Realizacja zamówień.

Raport bieżący nr 13/2022
Z dnia 10 czerwca 2022 roku

Raport bieżący nr 12/2022

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 12/2022
Z dnia 19 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 11/2022

Temat: Powołanie Zarządu PATENTUS S.A. na nową kadencję.

Raport bieżący nr 11/2022
Z dnia 19 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 10/2022

Temat: Powołanie Komitetu Audytu.

Raport bieżący nr 10/2022
Z dnia 19 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 9/2022

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję.

Raport bieżący nr 9/2022
Z dnia 19 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 8/2022

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 19.05.2022 roku.

Raport bieżący nr 8/2022 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 19 maja 2022 roku
Z dnia 19 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 7/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 19.05.2022 roku.

Raport bieżący nr 7/2022
Z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Raport bieżący nr 6/2022

Temat: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.

Raport bieżący nr 6/2022
Z dnia 25 marca 2022 roku

Raport bieżący nr 4/2022

Temat: Korekta raportu rocznego jednostkowego za 2021 rok w zakresie formatu oraz formularza.

Raport bieżący nr 4/2022
Z dnia 24 lutego 2022 roku

Raport bieżący nr 3/2022

Temat: Zmiana w zakresie wyboru biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 3/2022
Z dnia 14 lutego 2022 roku

Raport bieżący nr 2/2022

Temat: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 2/2022
Z dnia 04 stycznia 2022 roku

Raport bieżący nr 1/2022

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Raport bieżący nr 1/2022
Z dnia 22 grudnia 2021 roku

Raport bieżący nr 18/2021

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 18/2021
Z dnia 21 grudnia 2021 roku

Raport bieżący nr 17/2021

Temat: Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta.

Raport bieżący nr 17/2021
Z dnia 07 grudnia 2021 roku

Raport bieżący nr 16/2021

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 16/2021
Z dnia 02 grudnia 2021 roku

Raport bieżący nr 15/2021

Temat: Spłata kredytu odnawialnego w Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 15/2021
Z dnia 16 listopada 2021 roku

Raport bieżący nr 14/2021

Temat: Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za III kwartał 2021 roku oraz danych w tabeli ESPI

Raport bieżący nr 14/2021
Z dnia 27 października 2021 roku

Raport bieżący nr 11/2021 Korekta

Temat: Korekta informacji w zakresie łącznej kwoty zamówień.

Raport Bieżący nr 11 Korekta
Z dnia 15 września 2021 roku

Raport bieżący nr 13/2021

Temat: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.

Raport bieżący nr 13/2021
Z dnia 08 września 2021 roku

Raport bieżący nr 12/2021

Temat: Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

Raport bieżący nr 12/2021 Statut (tekst jednolity wrzesień 2021)
Z dnia 02 sierpnia 2021 roku

Raport bieżący nr 11/2021

Temat: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 11/2021
Z dnia 23 lipca 2021 roku

Raport bieżący nr 10/2021

Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Raport bieżący nr 10/2021
Z dnia 23 lipca 2021 roku

Raport bieżący nr 9/2021

Temat: Wykreślenie zastawu (poz. 2578202) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 9/2021
Z dnia 29 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 8/2021

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 8/2021
Z dnia 11 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 7/2021

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.

Raport bieżący nr 7/2021 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 11 czerwca 2021 roku
Z dnia 11 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 6/2021

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 11.06.2021 roku.

Raport bieżący nr 6/2021
Z dnia 10 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 5/2021

Temat: Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Raport bieżący nr 5/2021
Z dnia 14 maja 2021 roku

Raport bieżący nr 3/2021

Temat: Korekta Uchwały nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PATENTUS S.A. w dniu 19.03.2021r.

Raport bieżący nr 3/2021 Oświadczenie Rady Nadzorczej
Z dnia 26 marca 2021 roku

Raport bieżący nr 2/2021

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 2/2021
Z dnia 19 stycznia 2021 roku

Raport bieżący nr 1/2021

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raport bieżący nr 1/2021
Z dnia 23 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr 36/2020

Temat: Piąte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich
dematerializacji.

Raport bieżący nr 36/2020
Z dnia 10 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr 35/2020

Temat: Wykreślenie z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego poz. 2445791 na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 35/2020
Z dnia 03 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr 34/2020

Temat: Czwarte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Raport bieżący nr 34/2020
Z dnia 01 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr 33/2020

Temat: Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW

Raport bieżący 33/2020
Z dnia 26 listopada 2020 roku

Raport bieżący nr 32/2020

Tytuł: Rozwiązanie umowy i zakończenie współpracy z animatorem emitenta.

Raport bieżący 32/2020
Z dnia 13 listopada 2020 roku

Raport bieżący nr 31/2020

Temat: Trzecie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich
dematerializacji

Raport bieżący nr 31/2020
Z dnia 30 października 2020 roku

Raport bieżący nr 30/2020

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 30/2020
Z dnia 21 października 2020 roku

Raport bieżący nr 29/2020

Temat: Drugie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Raport bieżący nr 29/2020
Z dnia 19 października 2020 roku

Raport bieżący nr 28/2020

Temat: Wybór Biegłego Rewidenta

Raport birżący nr 28/2020
Z dnia 08 października 2020 roku

Raport bieżący nr 27/2020

Temat: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich
dematerializacji.

Raport bieżący 27/2020
Z dnia 18 września 2020 roku

Raport bieżący nr 26/2020

Temat: Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

Raport bieżący nr 26/2020 Tekst jednolity Statutu Spółki Patentus SA, wrzesień 2020
Z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 25/2020

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2653056, 2653055) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 25/2020
Z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 24/2020

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2652540) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 24/2020
Z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 23/2020

Temat: Częściowa rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Raport bieżący nr 23/2020
Z dnia 27 lipca 2020 roku

Raport bieżący nr 22/2020

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 22/2020
Z dnia 29 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 21/2020

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 29.06.2020 roku.

Raport bieżący 21/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 29.06.2020 roku.
Z dnia 29 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 20/2020

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2020 roku.

Raport bieżący 20/2020
Z dnia 08 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 19/2020

Temat: Wniosek uprawnionych akcjonariuszy zawierający projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PATENTUS S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku.

Raport bieżący 19/2020 Wniosek akcjonariuszy zawierający projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Patentus S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku.
Z dnia 27 maja 2020 roku

Raport bieżący nr 17/2020

Temat: Wykreślenie zastawu (poz. 2585557, 2585280, 2585200) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący 17/2020
Z dnia 19 maja 2020 roku

Raport bieżący nr 16/2020

Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za I kwartał 2020 roku oraz danych w tabeli ESPI.

Raport bieżący 16/2020 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku Tabela ESPI korekta
Z dnia 18 maja 2020 roku

Raport bieżący nr 15/2020

Temat: Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta

Raport bieżący 15/2020
Z dnia 06 maja 2020 roku

Raport bieżący nr 14/2020

Temat: Przyznanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Raport bieżący nr 14/2020
Z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 13/2020

Temat: Spłata kredytu obrotowego w Getin Noble Bank S.A

Raport bieżący nr 13/2020
Z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 12/2020

Temat: Podpisanie znaczącej Umowy Wykonawczej.

Raport bieżący nr 12/2020
Z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 11/2020

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 11/2020
Z dnia 08 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 10/2020

Temat: Zawarcie przez konsorcjum spółek umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

Raport bieżący nr 10/2020
Do góry